Όροι Πολιτικής Επιστροφών

Επιστροφές & Ακυρώσεις

Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδoθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς, εντός δέκα (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στη διεύθυνση: , υπόψιν Τμήματος Επιστροφών του THEBOOKS.GR.

Τα έξοδα επιστροφής επβιαρύνουν εμάς εφόσων έχει γίνει λάθος παραγγελίας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη  

Για την επιστροφή του προϊόντος απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιλέξετε ‘Eπιστροφές μέσω του site του THEBOOKS.GR, και αφού συμπληρώσετε την φόρμα που θα σας ζητηθεί το σύστημα θα σας ενημερώσει κατά πόσον ή όχι μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν σε εμάς ή αν έχει λήξει η χρονική περίοδος κατά την οποία μπορεί να γίνει αυτό, οπότε θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα με τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Με την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου επιστροφής, θα σας αποσταλεί αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα (e–mail), το οποίο θα σας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του προϊόντος (συσκευασία, διεύθυνση επιστροφής, κτλ.).

Η επιστροφή λανθασμένου προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Στην επιστροφή δεν γίνονται δεκτά τα cd ...

Εμείς, αφού παραλάβουμε την ηλεκτρονική φόρμα επιστροφής και στη συνέχεια το προϊόν και πιστοποιήσουμε ότι όντως ειναι λανθασμένο, θα προχωρήσουμε στην επιστροφή του αντιτίμου, με βάση τον τρόπο επιστροφής που μας έχετε δηλώσει. συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής που εμείς θα πληρώναμε για να στείλουμε το προϊόν.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή προϊόντος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο (α).

Σε κάθε περίπτωση σας συνιστούμε να επιστρέφετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.

Όροι Πολιτικής Επιστροφών

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος από τον πελάτη προς τo THEBOOKS.GR, η επιστροφή προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β), απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος είναι η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου επιστροφής εντός δέκα (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον πελάτη. THEBOOKS.GR δεν αποδέχεται, επιτρέπει ή φέρει καμία ευθύνη για επιστροφές, που πραγματοποιούνται σε διάστημα πέραν των δέκα (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, το προϊόν αποστέλλεται κατευθείαν στον κατασκευαστή. Το THEBOOKS.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για προϊόντα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, για τυχόν ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται συσκευασμένα από τους προμηθευτές. Παρόλα αυτά διατηρείτε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω. Στην περίπτωση που επιστραφεί στο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, οποιοδήποτε προϊόν το οποίο δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, αυτό θα επιστρέφεται πίσω στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον ίδιο. Επιστροφή Χρημάτων: Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων, αποτελεί η εκτύπωση και αποστολή με φαξ του ειδικού εντύπου ‘Αίτηση επιστροφής χρημάτων’. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων λόγω επιστροφής προϊόντος, το ποσό καταβάλλεται με τον τρόπο που έχει γίνει η πληρωμή για αγορά του προϊόντος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του από το THEBOOKS.GR

Όροι βιβλίων ειδικής παραγγελίας

Παραγγελίες οι οποίες πραγματοποιούνται απο το εξωτερικό (ξένη λογοτεχνία,επιστημονικά-εγχειρίδια καθώς και οπτικοακουστικό υλικό) προεξοφλούνται κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας και δεν μπορεί να γίνει αλλαγή / επιστροφή του προϊόντος καθώς και συμψιφισμός η επιστροφή χρημάτων .Το χρονικό εύρος της παράδοσης ειδικών παραγγελιών ποικίλει με βάση την έδρα του εκάστοτε συνεργάτη η προμηθευτή.Για παραγγελίες απο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 7-15 εργάσιμες ημέρες ενω παραγγελίες απο ΗΠΑ και τρίτες χώρες ορίζεται σε 15-30 εργάσιμες ημέρες. Για παραγγελίες εξωτερικού το thebooks.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει απο τις μεταφορικές εκτός Ελλάδος καθώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της παραγγελίας.

Το thebooks.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις παραλάβης ειδικών παραγγελιών λόγω ανωτέρας βίας (απεργίες ταχυδρομείων μεταφορικών εταιριών,τελωνείων κλπ.)